Ika - 122 taon ng Araw ng Kalayaan."Tungo sa bansang malaya, nagbabayanihan at ligtas."