Alamin ang kasaysayan ng ating wikang pambansa at kung paano ito nag mula.