Habang tayo ay sumusunod sa patakaran na Stay at Home, ito ang mga gawain na maari mong subukan.