Ang Araw ng Kagitingan ay nagsisilbing pag-alala sa mga paghihirap at sakripisyo ng mga sundalong nakipaglaban at naharap sa kamatayan noong ikalawang digmaang pangdaigdig.Nawa’y ang mga kwento ng pagdurusa at paghihirap ay magsilbing inspirasyon sa mamamayang Pilipino at patuloy na gumagawa ng mabuti sa kapwa. Ating alalahanin na ang tapang at lakas ng loob ay hindi lamang dapat maipakita sa oras ng pisikal na digmaan ngunit nararapat din na maisagawa sa banta ng kahirapan, kapayapaan at kalusugan.

Ngayong Araw ng Kagitingan, maari nating suklian ang kagitingan na ipinamalas sa labanan sa pamamagitan ng pagmamalasakit at pagmamahal sa ating bayan.