Bilang bahagi ng paggunita sa ika-263 taong pagkakatatag ng Bataan bilang Lalawigan

Ating alamin ang mga ilan sa kilalang pangalan sa Bataan