Bilang paghahanda sa nalalapit na paggunita sa ika-263 taong pagkakatatag ng Bataan bilang isang lalawigan.

Ating alamin ang mga pinagmulan ng mga bayan sa Bataan hango sa UP Diksyonaryong Filipino, Vocabulario de la Lengua Tagala at Diccionario de la Lengua Espanyola.