Print
Category: Tourism Articles

Isang paalala: Manatili tayo sa ating mga tahanan. Ito ang ating partisipasyon sa patuloy na paglaban sa banta ng COVID-19. Gamitin ang panahon na ito upang mas lalong palakasin ang katawan at resistensya.

Muli, STAY AT HOME, tsaka na ang travel goals.