Inaanyayahan ang mga estudyante mula sa Senior Highschool para sa isang webinar sa Pagsulat ng Maikling Kwento na gaganapin sa Marso 23 at 25, 2021, 9:00NU - 12:00 NH sa Zoom.