Ating tunghayan ang mga sumusunod na pagtatanghal sa darating na Enero 11, 2021, 4:00NH sa Behold Bataan Facebook page.

Kasalukuyang ginaganap ang Kulinarya sa Bataan na isang paligsahan sa pagluluto ng delikasiya ng Bataan

Sa darating na Enero 11, 2021, ating ipagdiriwang ang ika-264 taong pagkakatatag ng Bataan bilang isang lalawigan.

Kasalukuyang ginaganap ang Laro ng Lahi kung saan tampok ang iba't ibang palarong Pinoy

“𝘼𝙣𝙜 𝙝𝙞𝙣𝙙𝙞 𝙢𝙖𝙧𝙪𝙣𝙤𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙜𝙢𝙖𝙝𝙖𝙡 𝙨𝙖 𝙨𝙖𝙧𝙞𝙡𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙞𝙠𝙖 𝙖𝙮 𝙝𝙞𝙜𝙞𝙩 𝙨𝙖 𝙝𝙖𝙮𝙤𝙥 𝙖𝙩 𝙢𝙖𝙡𝙖𝙣𝙨𝙖𝙣𝙜 𝙞𝙨𝙙𝙖; 𝙆𝙖𝙮𝙖 𝙖𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙥𝙖𝙜𝙮𝙖𝙢𝙖𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙠𝙪𝙨𝙖, 𝙜𝙖𝙮𝙖 𝙣𝙖𝙣𝙜 𝙞𝙣𝙖𝙣𝙜 𝙨𝙖 𝙖𝙩𝙞𝙣 𝙖𝙮 𝙣𝙖𝙜𝙥𝙖𝙡𝙖,”

𝙃𝙚𝙡𝙥 𝙞𝙣 𝙨𝙥𝙧𝙚𝙖𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙬𝙖𝙧𝙚𝙣𝙚𝙨𝙨 𝙤𝙣 𝙝𝙤𝙬 𝙩𝙤 𝙨𝙖𝙫𝙚 𝙩𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙬𝙞𝙠𝙖𝙣.