The COVID-19 pandemic as well as the enforcement of new normal has brought challenging adjustments and restrictions to majority of tourism and hospitality facilities.

Tayo ay makiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Isulong ang bansang malaya, nagbabayanihan at ligtas.

At some point, Enhanced Community Quarantine has made celebrating special occasions and gatherings complicated.

Ika - 122 taon ng Araw ng Kalayaan.

The one who always does the best for us..

Maligayang Araw ng Manggagawa.