Pawikan Festival 2023 Logo

Sa nalalapit na Pawikan Festival

palaging tandaan ang mga impormasyong ito sa kung paano maging responsableng mamamayan o turista ukol sa pangangalaga sa mga Pawikan. Siguraduhing ipamahagi ito sa iyong mga kaibigan!

Pinagmulan: 1PawiCAN – 1Bataan Pawikan Conservation Alliance Network

Pawikan Festival

Day 3 of the Pawikan Festival Environmental Forum took place at Tomas Pinpin Memorial Elementary School in the Municipality of Abucay, Sapa Elementary School in the Municipality of Samal, and Pantalan Luma Elementary School in the Municipality of Orani on November 22, 2023..

Other Photos

Come and Join us

Christmas Bell

Experience the

“Park the Halls: Celebrate Christmas, Create Memories, Cherish Family.”